Featured image for “Naše česko-ghanská spolupráce k udržitelnější budoucnosti stále roste”
5 března, 2024
Image
Plant-for-the-Planet

Naše česko-ghanská spolupráce k udržitelnější budoucnosti stále roste

Plant-for-the-Planet Česko dlouhodobě spolupracuje s Plant-for-the-Planet Ghana na projektu obnovy lesních ekosystémů, Plant-for-Ghana. V tropických regionech, v Ghaně, mají stromy větší klimatický dopad v rámci absorbování oxidu uhličitého a obnovování ztracené biologické rozmanitosti. A co víc, obnova ekosystémů má dodatečný pozitivní socio-ekonomický dopad na místní komunity, pro které projekt znamená zelená pracovní místa a šanci na lepší živobytí v regionu značných negativních dopadů klimatické krize. 

V rámci česko-ghanské spolupráce zastáváme společně myšlenku, že klimatická krize nezná hranice a také její řešení stojí na mezinárodní spolupráci. Velvyslanectví České republiky v Akkře zahájilo spolupráci jako partner projektu v roce 2022, kdy komunity Chibrinyua a Kyinga Krom, v oblasti kolem města Bamboi, získaly 10 000 stromů (kešu a mango) financovaných v rámci České rozvojové agentury jako projekt malého rozsahu. Realizace projektu následně proběhla v roce 2023! 

Během naší osobní návštěvy v srpnu 2023 jsme se setkali s oběma komunitami. Tam jsme lépe porozuměli tomu, co pro komunity stromy znamenají – lepší životní prostředí pro rodiny s dětmi a také nezbytný finanční příjem z plodů kešu či mango. Stromy, které byly vysázeny, budou dlouhodobě pozitivně ovlivňovat místní komunity. 

To byl však jen začátek! Nyní se zakladatel projektu Plant-for-Ghana, Mohammed Rabiu Dannakabu, setkal s velvyslancem České republiky v Akkře (Pavel Bílek), aby blíže diskutovali o klimatických tématech a spolupráci, která posílí a pomůže dále rozšířit náš projekt v Ghaně. 

Oficiálně tak zpečetili další podporu v rámci projektů malého rozsahu České rozvojové agentury, díky které v komunitě Kyinga Krom vznikne naše druhá lesní školka. To znamená zelená pracovní místa pro ženy v komunitě, jejich nezávislost a v dlouhodobém měřítku i zlepšení stavu země v okolí. Zaměstnankyně obdrží trénink a vzdělávání v oblasti obnovy lesů a následně budou pěstovat až 25 000 sazenic.

Tato synergie kolaborativní síly, finanční podpory a technologické dostupnosti nám umožňuje dosáhnout v regionu zásadní trvalé změny a staví na spolupráci mezi Českem a Ghanou. Těšíme se na to, co nám spolupráce přinese. O všem vás budeme informovat!