Featured image for “Noví Ambasadoři klimatické spravedlnosti se připojují k iniciativě za obnovu lesů”
29 května, 2024
Image
Tamara Cibulkova

Noví Ambasadoři klimatické spravedlnosti se připojují k iniciativě za obnovu lesů

Nadace Plant-for-the-Planet Česká republika ve spolupráci s Hlavním městem Prahou uspořádala v rámci programu Ekologické výchovy v Praze další vzdělávací Akademii. Ve dnech 16.–17.5.2024 se v inspirativních prostorech OSN CZ sešlo 69 mladých nadšenců – dětí ze 6 základních škol napříč Prahou. Žáci kromě nabytých klimatických vědomostí a dovedností získali příležitost aktivně se zapojit do řešení klimatické krize.  příležitosti aktivně se zapojit do řešení klimatické krize v Česku! 

Akademie slavnostně zahájil zakladatel naší nadace, Šimon Michalčík, který od roku 2015 organizuje vzdělávací Akademie v Česku, spolu s vedoucím kanceláře OSN CZ, Michalem Brožou, který dětem představil Cíle udržitelného rozvoje a roli OSN CZ při budování udržitelné budoucnosti. 

Pro získání základních teoretických znalostí o klimatické krizi, klimatické spravedlnosti a příběhu Plant-for-the-Planet poskytla Ambasadorka Kája prezentaci, jejíž součástí byl klimatický kvíz. V rámci klimatického kvízu si děti mohly hned vyzkoušet své znalosti. To následně přispělo ke květnaté diskusi! 

Po přestávce, během níž se podávalo vegetariánské občerstvení od Kuchařek bez domova, se děti přesunuly na workshop Světové hry (World Game). Hra dětem znázornila klimatickou spravedlnost z globálního pohledu na mapě: Kdo vypouští nejvíce emisí skleníkových plynů? Kde žije nejvíce lidí? Které jsou nejbohatší oblasti? Děti diskutovaly o rozložení bohatství, emisí, lidí a v neposlední řadě viděly potenciál na řešení v obnově lesních ekosystémů.

Další částí programu byl řečnický trénink. Po prezentaci “Mluvme o klimatu! Ale jak?” o efektivní klimatické komunikaci si děti samy vyzkoušely, jak o klimatických problémech mluvit a jak šířit osvětu. Podpora vystupování na veřejnosti a osvojení si dovedností “dobrého řečníka” je důležitá pro správné sdělování složitých informací a zvyšování povědomí. Děti se přátelsky hodnotily řečnické dovedností a zdokonalily se v nich. 

Posledním workshopem byla Plan(t) Game, která učí děti chápat názory ostatních a umět dosáhnout kompromisu. Modelová situace pomáhá dětem pochopit, co se děje v reálném světě a jaké jsou různé zájmové skupiny v otázkách životního prostředí. Každá skupina dětí přišla s vlastním řešením a kompromisem. Bylo nesmírně zajímavé sledovat vynalézavost a inovaci, s jakou děti k řešením přistupovaly. Modelovým tématem této akademie bylo Regenerativní zemědělství v České republice. Vyvrcholením aktivit bylo vytvoření Pralesa ve sklenici demonstrujícího tropický ekosystém. Děti si tak s sebou odnesly kousek lesa, který jim bude připomínat, jak jsou lesní ekosystémy důležité, jak fungují a že je musíme chránit a obnovovat. 

Před odchodem dětí a oficiálním ukončením akce se děti seznámily s možnostmi, jak se zapojit v rámci komunity Plant-for-the-Planet a jak mohou být aktivní s naší podporou. Děti pak odcházely domů s certifikáty, že se staly Ambasadory klimatické spravedlnosti a jsou součástí naší globální komunity zaměřené na pozitivní řešení klimatické krize prostřednictvím obnovy lesních ekosystémů a prosazování klimatické spravedlnosti.

Komunita Mladých ambasadorů je celosvětově centrem Plant-for-the-Planet a nadšení mladých lidí je naší hnací silou.

Všechny fotografie naleznete zde.