Featured image for “Semínka transformace: Tamara Cibulková o komunitní obnově lesů s organizací Plant-for-Ghana”
29 února, 2024
Image
Plant-for-the-Planet

Semínka transformace: Tamara Cibulková o komunitní obnově lesů s organizací Plant-for-Ghana

Přinášíme exkluzivní rozhovor s Tamarou Cibulkovou, projektovou manažerkou organizace Plant-for-the-Planet Česká republika – v tomto rozhovoru se zabýváme Tamařiným zapojením do projektu Plant-for-Ghana, inspirativní iniciativy obnovy lesů, jejímž cílem je obnovit ghanské ekosystémy a posílit postavení tamních komunit. Tamařiny zkušenosti a zážitky přímo z Ghany ilustrují důležitost projektu a jeho potenciální roli v mnohem větším společenském měřítku.

“Jsem velká zastánkyně komunitně vedených projektů, zejména pokud jde o obnovu ekosystémů. Myslím si, že stejně tak jako klimatická krize je multiplikátorem krizí, mohou být ženy multiplikátorem řešení,” – Tamara Cibulková, projektová manažerka organizace Plant-for-the-Planet Česká republika.

Tamaro, jaký byl tvůj začátek v organizaci Plant-for-the-Planet?

V roce 2020 jsem se zapojila do organizace Plant-for-the-Planet Česká Republika. Byla to pro mě velká změna, přešla jsem z korporátního světa do této globální komunity zaměřené na společenskou a environmentální problematiku.

Můžeš nám trochu přiblížit svoji roli v Plant-for-the-Planet?

Moje role projektové manažerky je poměrně flexibilní a všestranná. Podílím se na organizaci vzdělávacích akademií, úzce spolupracuji s našimi ambasadory, starám se o komunikaci a správu sociálních sítí a zároveň jsem součástí několika projektů, kampaní a spoluprací. Byla to pro mě přirozená křivka učení.

Jak vznikla spolupráce s projektem Plant-for-Ghana?

Mohameda, mozek celého projektu Plant-for-Ghana, jsem potkala na jednom z našich setkání s členy Plant-for-the-Planet z celého světa. Zprvu jsme diskutovali o projektu na což jsme později navázali a hledali jsme možnosti spolupráce. Když nás Mohammed v roce 2021 navštívil v Praze pomyslně to zpečetilo náš vztah a spolupráci. Momentálně jsem aktivně zapojená do komunikace projektu, zvyšování povědomí a fundraisingu.

Pro ty, kteří o Plant-for-Ghana slyší poprvé, na co přesně se projekt zaměřuje a proč je pro tebe důležitý?

Hlavním zaměřením Plant-for-Ghana je obnova lesů a podpora udržitelného rozvoje tamních komunit. Je to lokální iniciativa, která je zároveň součástí globální organizace Plant-for-the-Planet. Je to pro mě důležité, protože nejde jen o sázení stromů; je to o posílení postavení lidí a obnově ekosystému způsobem, který je prospěšný všem.

Jsem velká zastánkyně komunitně vedených projektů, zejména pokud jde o obnovu ekosystémů. Klimatická krize je mnohorozměrný problém, který vyžaduje průřezová řešení. Tento projekt to řeší dobře koordinovaným přístupem: tvorba zelených pracovních míst, ekonomické a sociální posílení v kombinaci s obnovou biodiverzity pomáhají řešit místní problémy a přispívají k úsilí o zmírnění dopadů na globální úrovni. Tento přístup považuji za nadějný a velmi slibný pro udržitelnou budoucnost pro všechny.

Které aspekty projektu jsou ti nejbližší a pro tebe nejzajímavější?

V rámci komunit hraje posílení postavení žen klíčovou roli. Skvělým příkladem je Edith, která je v současné době vedoucí lesní školky. Bude mít na starosti školení, aby zajistila, že pracovnice jeslí budou dobře vyškolené a vzdělané. Ženy pak mají také možnost prodávat kešu ořechy, podílet se na chovu včel a produkci medu, což jim i celé komunitě zajistí větší finanční stabilitu. Plant-for-Ghana nabízí alternativu k těžké práci, jako je například shánění vody a každodenní několik kilometrů dlouhé chůze. Navíc dává ženám šanci prolomit kruh chudoby tím, že je vzdělává, posiluje a zapojuje. Myslím si, že stejně tak jako klimatická krize je multiplikátorem krizí, mohou být ženy multiplikátorem řešení.

Co vás inspirovalo k cestě do Ghany a jaké to bylo poprvé navštívit Afriku? Můžeš se podělit o některé zajímavosti z cesty a o lidi, které jsi potkala?

Po delší době spolupráce s organizací Plant-for-Ghana bylo důležité vidět projekt na vlastní oči, zejména pro naše partnery, kteří se zabývají fundraisingem. Proto jsme si sbalili kufry a vyrazili do Ghany. V Africe se nám teprve oči otevřely.

Naše cesta začala v Akkře, hlavním městě Ghany plného života. Cílovou destinací však byla Ekologické Oblasti Severní Savana. Cestovali jsme autem a byli svědky rozmanité krajiny od pobřeží až k srdce země.

Příjezd na místo projektu byl nezapomenutelný. Připojili jsme se k obětavým pracovníkům v lesní školce a seznámili se s jejich prací. Následující den jsme vysadili více než 600 stromků a seznámili se s biodiverzitou a postupy obnovy lesů.

Projekt je úzce spjat s komunitami. Ty hrají v ochraně a obnově ekosystémů zásadní roli. Přesto se denně potýkají s mnoha problémy – představte si, že chodíte pro vodu dlouhé kilometry, nemáte elektřinu a chodíte spát, jakmile zapadne slunce, a bojujete s produkcí zemědělských produktů na svých polích kvůli měnícímu se klimatu a nedostatku možností adaptace. Tomu jsme chtěli více porozumět.

Pod tradičními mangovníky jsme hovořili s různými zájmovými skupinami z komunity Banpewa – s mládeží, staršími a ženami. Rozhovory nás sblížili a pomohli nám pochopit synergii mezi zapojením komunity v regionu a obnovou ekosystému. Lidé si pamatují husté lesy s opicemi a prosperující biodiverzitu. Všichni doufáme, že se nám to podaří vrátit.

Po návratu do Akkry jsme se na Velvyslanectví České republiky setkali s paní Beatou Matušíkovou, ekonomickou a obchodní rádkyní, abychom projednali spolupráci mezi Plant-for-Ghana a Českou rozvojovou agenturou s důrazem na mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí.

Dokážeš takhle zpětně říct, co sis z pobytu v Ghaně odnesla?

Všichni lidé zapojení do projektů jsou vysoce motivovaní, pracovití a oddaní. Projekt Plant-for-Ghana pro ně není jen projektem obnovy, je to poslání, které je součástí jejich každodenního života Když jsem viděla tyto pozitivně naladěné lidi, zanechalo to ve mně pocity motivace a pozitivního přístupu nejen k projektu, ale také k účinným řešením klimatické krize.

Nějaké zábavné nebo nezapomenutelné momenty z vaší cesty?

No, zasmáli jsme se hodně! Snaha balancovat se sazenicemi na hlavě jako místní obyvatelé byla k popukání a řekněme, že naše pokusy netrvaly dlouho. Navzdory neuvěřitelně ostrému jídlu, nemožné misi sehnat kávu nebo otevřeným dírám ve všude přítomných chaotických městech jsme si pobyt v Ghaně velmi užili. Děkujeme Mohammedovi, který nás také laskavě chránil před případnými problémy.

Jaké jsou vaše cíle při práci na projektu Plant-for-Ghana a jak si představujete jeho vývoj?

Naším cílem je projekt rozšířit, vytvořit v komunitě více pracovních míst a poskytnout možnosti školení. Zaměřujeme se na zvyšování povědomí a získávání finančních prostředků v České republice, abychom podpořili růst projektu Plant-for-Ghana. Osobně jsem nadšená z našich plánů rozšířit v roce 2024 lesní školky a zajistit udržitelný příjem pro více lidí, zejména žen.

Takže bych řekla, zapojte se! Ať už jste nadšený jednotlivec, odborník, zvědavec nebo zastupujete firmu – kontaktujte mě na tamara.cibulkova@plant-for-the-planet.org, a můžeme najít způsob, jak spolupracovat a spojit síly pro výraznější pozitivní dopad.

A na závěr, nějaké závěrečné myšlenky nebo vzkazy, o které bys ses chtěla podělit?

Mnoho lidí odvádí v boji proti klimatické krizi neuvěřitelnou práci. V dnešní době je snadné ztratit se v negativních příbězích a potenciálně tragické budoucnosti. Nicméně Plant-for-Ghana je jen jedním z nadějných příkladů. Hledejte další takové příklady, zkoumejte, co můžete dělat v rámci klimatického hnutí, a zůstaňte zvědaví.