Featured image for “Další Akademie v Praze plná zvědavých dětí nadšených do klimatu!”
15 prosince, 2023
Image
Tamara Cibulkova

Další Akademie v Praze plná zvědavých dětí nadšených do klimatu!

“Z naší Akademie jsem odcházela zase nabitá energií a hlavně informacemi. Nejen, že my jich na Akademii mnoho předáme, ale také se spoustě novému přiučíme. Je skvěle sledovat, jak je mladá generace vynalézavá, zvídavá a pokroková.” – Ambasadorka Kája Ž. (jedna z organizátorek akce). 

Nadace Plant-for-the-Planet Czech Republic ve spolupráci s Hlavním městem Prahy uspořádala v rámci programu Ekologické výchovy v Praze další vzdělávací Akademii pro děti a mládež!

Dne 6. prosince se žáci ze tří pražských škol setkali ve Skautském institutu v Praze, aby se vzdělávali o klimatické krizi, obnově lesních ekosystémů a klimatické spravedlnosti v interaktivním programu. Noví ambasadoři klimatické spravedlnosti si rozšířili obzory v klimatickém hnutí za lepší budoucnost. Akademie byla vedena našimi aktivními ambasadory, kteří dlouhodobě vzdělávají a zvyšují povědomí o klimatické krizi, a poukazují na aktivní roli mládeže při prosazování řešení.

Po oficiálním zahájení Akademie úvodním slovem od ambasadorky Aničky S. program odstartoval úvodní prezentací na téma klimatické krize a klimatické spravedlnosti. Děti porozuměly základním konceptům a nahlédly do světa obnovy ekosystémů jako nezbytné součásti řešení klimatické krize. Rovněž se seznámily s inspirativním příběhem Plant-for-the-Planet, lesními ekosystémy a našimi aktivitami ve světě. Rozsáhlá diskuse se nesla v znamení zvědavosti, trefných otázek a sdílení znalostí. Diskuse se přenesly i do následující přestávky, která předcházela další části programu, a to prezentaci na téma “Mluvme o klimatu! Ale jak?”. Komunikace klimatických otázek je velmi důležitá. Sdílíme znalosti se spolužáky, přáteli či blízkými. Jak však správně komunikovat klimatické informace ve světě, kde je jich tak nesmírné množství? Právě o přesvědčivé klimatické komunikaci a o tom, jak mluvit s lidmi o klimatu, a to i se skeptiky, se děti přiučily v rámci interaktivní prezentace zakončené klimatickým kvízem.

Pro správnou komunikaci informací je potřeba být dobrým řečníkem. V rámci řečnického tréninku si děti mohly vyzkoušet zásady mluvení na veřejnosti a osvojit si schopnosti dobrého řečníka. Řečnický trénink byl obohacený o Akční trénink, který se věnuje organizování událostí, klubů a dalších možností mobilizace komunity a okolí. Plant-for-the-Planet má po celém světě velké množství klubů mladých ambasadorů a věříme, že jeden už brzy vznikne právě v Praze. Posledním interaktivním workshopem byla Plan(t) Game, která spočívala v modelové diskusní situaci, kdy děti zastávaly různé role zainteresovaných skupin za účelem lepšího porozumění konfliktním situacím reálného světa a přispívání k kompromisu.

Den plný vzdělávání se zakončil vytvářením “Pralesa ve sklenici”, který bude reprezentovat ekosystém tropických regionů i po skončení Akademie. Prales ve sklenici připomíná velký význam lesních ekosystémů naší Zemi a jejich důležitost pro život.

Po závěrečném slově byly děti oficiálně jmenovány Ambasadory klimatické spravedlnosti. Připojily se tak k rostoucí vlně českých ambasadorů a v rámci našich aktivit v budoucnosti budou přispívat k zvyšování povědomí a aktivit ke klimatické krizi v Česku.

Všechny fotografie naleznete zde.