Featured image for “Děti z pražských škol se zapojují do celosvětového hnutí”
11 dubna, 2022
Image
Plant-for-the-Planet

Děti z pražských škol se zapojují do celosvětového hnutí

S radostí Vám oznamujeme, že první Akademie pořádaná Nadací Plant-for-the-Planet Czech Republic se konala 1. dubna 2022 v Praze ve spolupráci s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem a předsedou Plant-for-the-Planet Czechia, Michalem Horáčekem.

Novými Ambasadory Klimatické Spravedlnosti se stalo 48 dětí z 4 škol. Naučily se chápat klimatickou krizi a obnovu lesů jako součást jejího řešení a skrze interaktivní workshopy rozvinuly své dovednosti, aby si každý našel tu svou roli v záchraně budoucnosti.

Akademie se konala v inspirativním centru CAMP, který nám poskytl samotný primátor Prahy. Hned ráno naši aktivní Ambasadoři klimatické spravedlnosti představili prezentaci s názvem „My děti zachraňujeme svět!“, po které následovala rozsáhlá diskuse. Děti se velmi zajímaly o negativní dopady klimatické krize a komplexní problémy, které s ní souvisejí. Později se uskutečnila série workshopů zaměřených na rozvoj kritického myšlení a soft skills, jakými jsou vystupování na veřejnosti a zvyšování proaktivity. Začali jsme s World Game, která vizuálně vysvětlila klimatickou spravedlnost prostřednictvím rozdělování bohatství, emisí CO2 a populace ve světě. Potom jsme pokračovali interaktivním tréninkem rétoriky a na závěr jsme program ukončili aktivitou World Café, která se zaměřovala na práci na vlastních environmentálních projektech.

Akademie vyvrcholila úspěšným sázením stromů v jednom z největších městských lesů v Praze, Kunratickém lese. Stromy symbolizují boj proti klimatické krizi, protože absorbují CO2 z atmosféry. Proto jsme pod vedením zkušených lesníků vysadili více než 200 stromů smíšených druhů nejvíce vyhovujících místnímu ekosystému. Každé dítě zasadilo alespoň tři sazenice, a tak jsme tento den opravdu ukončili s heslem: Stop talking. Start planting.

Po několika závěrečných slovech Šimona Michalčíka, zakladatele Plant-for-the-Planet Česko, a našich hostů, primátora Zdeňka Hřiba a Michala Horáčka, předsedy nadace, byly děti oficiálně jmenovány Ambasadory klimatické spravedlnosti. Děti odešli domů s ambicí zachránit planetu, a tak zároveň vytvoří novou mladou vlnu českých Ambasadorů klimatické spravedlnosti, která se tak zapojuje do rostoucího mezinárodního společenství.

Všechny fotografie naleznete zde.