Featured image for “Navštívili jsme Lesy a statky Tomáše Bati”
6 října, 2022
Image
Plant-for-the-Planet

Navštívili jsme Lesy a statky Tomáše Bati

Minulý týden jsme měli příležitost navštívit Lesy a statky Tomáše Bati! Při návštěvě lesů jsme zjistili více o specifikách obnovy českých lesů s důrazem na správný lesní management v konkrétních oblastech. 

Projekt je ukázkou trvale udržitelného lesního hospodářství a všechny aktivity poukazují na důležitost rozumět lesu a na spolupráci s přírodou. V nepodlesné řadě je jednou z jejich aktivit také lesní pedagogika pro děti, což přispívá ke vzdělanosti v oblasti lesních ekosystémů a prohloubení vztahu člověka s přírodou. Děkujeme a jen tak dál! Těšíme se na budoucí spolupráce.